A fost lansat Portalul Informațiilor Comerciale  

Portalul de Informații Comerciale destinat comunității de afaceri naționale și internaționale www.trade.gov.md a fost lansat de Serviciul Vamal și Ministerul Economiei și Infrastructurii, cu sprijinul USAID.

Portalul este sursa principală de informații oficiale de specialitate cu privire la procedurile aferente și documentele necesare pentru activitățile privind importul, exportul și tranzitul de mărfuri.

Utilizatorii se pot informa despre regimurile și destinațiile vamale, declararea mărfurilor, clasificarea și originea acestora, contingente, acte permisive, taxele pentru toate categoriile de mărfuri etc. Tot aici, sunt descrise și procedurile de obținere a mai multor tipuri de autorizații sau cele de înregistrare în calitate de subiect al activității economice externe.

Portalul de Informații Comerciale al R. Moldova răspunde nevoilor de informare și consultanță ale mediului de afaceri și publicului larg în ceea ce privește reglementarea exportului/importului și a operațiunilor de tranzit ale R. Moldova.

Toate informațiile de pe portal, inclusiv formularele tipizate necesare pentru diverse proceduri și solicitări, sunt gratuite.

Comentarii

replice