Acordul pentru asistența financiară europeană de 100 mil. de euro a fost semnat

Acordul de împrumut dintre R. Moldova și Uniunea Europeană privind Asistența Macro-financiară în valoare de 100 milioane euro și Memorandumul de Înțelegere în acest sens a fost semnat de viceprim-ministrul Serghei Pușcuța și guvernatorul BNM, Octavian Armașu.

Obiectivul acestui împrumut este de a diminua constrângerile de finanțare externă ale țării, de a atenua balanța de plăți și necesitățile bugetului, precum și de a sprijini R. Moldova în situația financiară actuală.

Împrumutul urmează să fie acordat în două tranșe egale. Debursarea primei tranșe este condiționată de semnarea Memorandumului de Înțelegere, în timp ce a doua tranșă va depinde de progresele înregistrate în implementarea prevederilor Memorandumului. Pentru debursarea tranșei a doua sunt propuse spre realizare șase acțiuni.

Durata acordării împrumutului este de maxim 12 luni, iar maturitatea acestuia este de maxim 15 ani. Rambursarea împrumutului va avea loc într-o singură plată.

Comentarii

replice