Câștigătorii Premiului Național 2020

Lista câștigătorilor Premiului Național din ediția 2020 a fost aprobată de Guvern. Personalitățile cu cele mai remarcabile realizări vor fi premiate cu câte 100 de mii de lei fiecare.

13 premii au fost acordate în acest an. Cele mai multe premii în acest an, șase la număr, au fost acordate specialiștilor din sectorul medical care au demonstrat performanțe și devotament meseriei în lupta cu virusul Covid-19.

Laureații Premiului Național 2020 sunt:

 • Gaindric Constantin, profesor universitar, membru corespondent, pentru rezultate remarcabile în domeniul matematicii și informaticii și pentru promovarea imaginii RM prin întreaga activitate științifică de înaltă ținută;
 • Chiriac Anatolie, compozitor, pentru contribuția valoroasă la dezvoltarea artei muzicale naționale;
 • Mudrea Andrei, pictor, pentru merite deosebite în creație și promovarea culturii naționale;
 • Hadârcă Ion, poet și publicist, pentru Opera Omnia;
 • Bechet Boris, actor, pentru Opera Omnia;
 • Cucul Mihail, antrenor-profesor de lupte greco-romane, pentru contribuție substanțială la promovarea valorilor olimpice și a imaginii Republicii Moldova;
 • Babară Serghei, director de imagine, Ixari Lilia, pictor de costume, Turea Marin, sunetist, Cașcaval Valeriu, compozitor, Ixari Rodica, actriță, Suveică Cornelia, actriță, Butnaru Eugenia, actriță, Nazarchevici Margareta, actriță, pentru abordarea artistică de înaltă măiestrie, evocarea și redarea veridică a evenimentelor istorice marcante la crearea filmului documentar „Siberia din oase”;
 • Colectivul Instituției Medico-Sanitare Publice „Centrul COVID-19 Chișinău”, pentru responsabilitatea majoră în gestionarea răspunsului socio-medical la pandemia COVID-19, precum și pentru sprijinul și fortificarea acțiunilor întregului sistem medical autohton;
 • Colectivul Instituției Medico-Sanitare Publice Asociația Medicală Teritorială Buiucani, pentru prestarea serviciilor de înaltă calitate în condiții de siguranță, promovarea modului sănătos de viață și implicarea socială a personalului medical;
 • Colectivul Instituției Medico-Sanitare Publice Spitalul Clinic de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă”, pentru perseverență în activitate și pentru lupta cu infecția COVID-19;
 • Belîi Adrian, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Ciocanu Mihail, doctor habilitat în științe medicale, pentru lucrarea „Abordări inovative în managementul pacienților critici COVID-19 spitalizați în Institutul de Medicină Urgentă”;
 • Mereuță Ion, doctor habilitat în științe medicale, profesor universitar, Carauș Vladimir, doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Strutinschi Tudor, doctor habilitat în științe biologice, Cicalchin Serghei, director general al „CSK GRUP PLUS” S.R.L., Morar Aurel, director general al „Maurt” S.R.L., pentru ciclul de lucrări „Biotehnologii inovative în profilaxia și ameliorarea sănătății populației”;
 • Holban Tiberiu, profesor universitar, doctor habilitat în științe medicale, Pântea Victor, profesor consultant, doctor habilitat în științe medicale, Plăcintă Gheorghe, conferențiar universitar, doctor habilitat în științe medicale, Rusu Galina, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, Bîrca Ludmila, conferențiar cercetător, doctor în științe medicale, Iarovoi Liviu, conferențiar universitar, doctor în științe medicale, pentru ciclul de lucrări științifice „Contribuții la diagnosticul, tratamentul și instituirea unui management clinic eficient în bolile infecțioase emergente”.

Premiul Naţional, în valoare de 100 mii lei, se acordă anual de Guvern în semn de recunoștință și gratitudine pentru rezultate remarcabile care au contribuit substanțial la promovarea imaginii țării pe plan internațional și au avut un impact considerabil asupra progresului științific.

Comentarii

replice