Conferință on-line s-a ÎNCHEIAT! Mariana Morari a răspuns la întrebările cititorilor deca.md

Conferința on-line s-a încheiat!

Cum este combătut  în R. Moldova fenomenul discriminării persoanelor cu dizabilități? Care sunt criteriile discriminării și stereotipurile în ce privește persoanele cu dizabilități? Care este  impactul discriminării asupra nivelului de incluziune a persoanelor cu dizabilități în societatea din Republica Moldova?

La acestea dar și alte întrebări  a răspuns Mariana Morari, expert  în domeniul nediscriminării, reprezentantă a Asociației „MOTIVAȚIE” din R. Moldova.

Atenție! Răspunsurile la întrebări le găsiți mai jos.

Important!

1.Vă invităm să adresați întrebări folosind formularul de la finalul articolului.

2.Pentru a păstra relevanța discutiei, nu vom valida întrebările care nu se referă la temele anunțate sau care constau în atacuri la persoana, precum și comentariile care nu conțin întrebări.

Elena
Buna ziua.
Moldova a semnat și ratificat de ceva ani Convenția ONU privind protecția persoanelor cu dizabilități. Ce schimbări pozitive s-au produs de atunci? Care sunt domeniile în care se bate pasul pe loc?
Mariana Morari
Bună ziua,

Din păcate procesul de implementare a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități se mișcă încet. Până la moment au fost făcute destul de puține schimbări. Motivul este că procesul dat necesită implicarea tuturor structurilor de Stat și a întregii societăți.

Domeniile cele mai problematice rămân a fi accesibilitatea, integrarea în procesul de studii și în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități; servicii de reabilitare și îngrijire medicală etc.
Lily
Ajutati-ne sa ne „uitam/privim in zona noastra oarba” (zona pe care noi n-o percepem) și să înțelegem stereotipurile care exista vis-a-vis de persoanele cu dizabilitati.
Multumesc.
Mariana Morari
Vă mulțumesc pentru întrebare.

Stereotipurile pe care le avem astăzi față de persoanele cu dizabilități, au la bază lipsa cunoștințelor. Astfel, în perioada când oamenii considerau că Pământul este susținut de patru elefanți care stau pe spatele unei broaște țestoase, persoanele cu dizabilități erau văzute ca ceva ieșit din comun. Cam pe atunci a apărut mitul că familia în care sa născut un copil cu dizabilități a încălcat cumva cerințele lui Dumnezeu. Chiar și acum din când în când întâlnim aceste păreri greșite. În realitate copii cu dizabilități se pot naște în orice familie. Motivele sunt problemele de ecologie, genetică, neatenția medicilor și mulți alți factori care nu întotdeauna depind de noi.

Mai târziu, din cauza faptului că o perioadă lungă persoanele cu dizabilități au fost depărtate de societate și segregate în case și școli de tip internat, sa cunoscut puțin despre aceste persoane și golul în cunoștințe a fost umplut cu noi mituri. Astfel, mulți au început să creadă în adevărate non-sensuri cum ar fi că persoanele cu dizabilități trebuie să fie ținute departe de ochii lumii, că acolo le este bine, că au nevoie de grădinițe, școli, locuri de muncă și de trai, căsătorii doar între „ai săi”. În realitate fiecare persoană este unica care poate decide unde să lucreze sau cu cine să se căsătorească. Este dreptul său.

Aceste stereotipuri sunt comune prin baza formată din lipsa cunoștințelor, frica fără motiv și lipsa dorinței de a se interesa și de a obține informații noi. Fiecare persoană, fie ea cu dizabilități sau nu, este membru integru al societății, cetățean cu drepturi depline.
Iuliana
Cine este responsabil de implementarea Legii nr. 60, Cap.III, din Convenţia ONU privind incluziunea persoanelor cu dizabilitati, ratificata de Republica Moldova?
Mariana Morari
Bună ziua,

Vă mulțumesc pentru întrebare.

Legea Nr. 60, privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi este formată din mai multe articole, implementarea cărora necesită colaborarea Ministerelor de resort. Responsabili ai implementării sunt Autoritățile Publice Centrale și Autoritățile Publice Locale. Spre exemplu, Capitolul III al legii – ACCESIBILITATEA, necesită implicarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor al Republicii Moldova.

Procesul de implementare este monitorizat de către un organ central. Cu acest scop, în Articolul 54, Aliniatul (1) al legii se menționează: Monitorizarea implementării şi promovării politicii naţionale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi este realizată de Consiliul naţional pentru drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

Începând cu anul 2013 societatea civilă a încercat să formeze un organ central responsabil – Mecanismului Independent de Monitorizare (MIM) a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități. Acum, acest proces continuă.
Mihail
Există precedente în practica judiciară din Republica Moldova, cînd persoanele cu dizabilități au acționat în instanță autorități, instituții etc. pe motiv de discriminare?
Mariana Morari
Bună ziua,

În prezent există un singur precedent de litigare strategică obținut de către Coaliția Nediscriminare împreună cu Asociația „MOTIVAȚIE” din Moldova. În acest caz, o persoana cu dizabilități a dat în judecata rețeaua de farmacii “Felicia”. Ca rezultat rețeaua de farmacii „Felicia” și-a luat obligațiunea de a accesibiliza timp de trei ani toate clădirile farmaciilor.
Ignat
Dacă o persoană cu dizabilități este discriminată, unde se poate adresa și cum poate proceda ca sa-și apere drepturile sale constituționale?
Mariana Morari
Bună ziua,

În caz că ați fost victimă a unui act de discriminare, vă puteți adresa la Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii. Apel gratuit și confidențial: 0-8003-3388. Pe adresa oficială a Consiliului poate fi găsit ce trebuie să cuprindă o plângere.
Gheorghe
Pe ce criterii sunt discriminate persoanele cu dizabilități în Republica Moldova?
Mariana Morari
Bună ziua,

Însuși dizabilitatea este criteriul după care pot apărea acte de discriminare. Pe lângă acesta persoanele cu dizabilități ca și oricare alți cetățeni ai Republicii Moldova, au riscul de a fi discriminați pe motiv de originea etnică, rasă, naţionalitate, opinie, apartenenţa politică, limba vorbită, religie, sex, orientarea sexuală, avere, originea socială sau orice alt motiv.
Sebastian
O intrebare din leed - Care este impactul discriminării asupra nivelului de incluziune a persoanelor cu dizabilități în societatea din Republica Moldova?
Vă rog să dezvoltați acest subiect. Multumesc.
Mariana Morari
Bună ziua Sebastian,

Impactul discriminării este unul foarte nefavorabil. Sunt atinse toate elementele vieții persoanei. Prin lipsirea accesului la instituțiile de învățământ, persoana va fi îndepărtată de semenii săi, va avea studii incomplete sau ele vor lipsi. Drept rezultat, persoana va avea șanse mici de a se încadra în câmpul muncii, cea ce va trage după sine venitul prost și drept rezultat incapacitatea de a susține financiar o familie proprie. Acesta este doar unul din posibilele scenarii.

Din păcate, persoanele cu dizabilități de la bun început necesită suportul societății pentru o integrare calitativă, iar cazurile de discriminare sunt deosebit de nocive lor.
Sebastian
Și încă una - Cum este combătut în R. Moldova fenomenul discriminării persoanelor cu dizabilități?
Vă rog sa dezvoltați acest subiect. Mulțumesc.
Mariana Morari
Pentru combaterea acestor cazuri persoanele afectate se pot adresa Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii, unde sunt investigate toate cazurile de discriminare din Republica Moldova.

În afara acestuia există anumite organizații neguvernamentale care au abilitățile necesare de a soluționa acest tip de cazuri. Una dintre ele este Coaliția Nediscriminare.
Ion
Care este, in opinia Dvs, gradul de implicare a persoanelor cu dizabilitati in activitati de advocacy si litigare strategica pentru a schimba atitudinea autoritatilor fata de problemele persoanelor cu dizabilitati?
Mariana Morari
Bună ziua,

Vă mulțumesc pentru această întrebare. Actualmente, persoanele cu dizabilități din păcate nu întotdeauna sunt destul de active în ași apăra propriile drepturi.

Motivul este deprinderea de a fi „consumator” și lipsa pregătiri de a exista în societate așa cum este ea. Persoanele cu dizabilități care au fost puși față în față cu problemele existente și au avut măcar o mică posibilitate să se afirme, acum sunt acei premergători ai schimbărilor la nivel de țară.
Alexei
Cunoasteti despre existenta Aliantei Organizatiilor persoanelor cu Dizabilitati? Daca raspunsul este afirmativ, dati o apreciere activitatii acestei platforme.
Mariana Morari
Bună ziua,

În trecut am activat în cadrul Alianței Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova în postul de Asistent de Promovare. Din acest considerent nu pot aprecia activitatea platformei.

Cred că o astfel de apreciere poate veni doar din partea unei persoane externe.
Sandu
Cum apreciati activitatea Consiliului Antidiscriminare din perspectiva combaterii discriminarii fata de persoanele cu dizabilitati?
Mariana Morari
Cu părere de rău nu mă pot expune la acest subiect, deoarece încă nu am ajuns la etapa ca persoanele cu dizabilități să fie active și să vină cu solicitări despre cazurile de încălcare a drepturilor lor. Doar atunci când vor exista mai multe cazuri în care persoanele cu dizabilități se adresează la Consiliu și vor fi precedente de lucru cu cazurile voi putea să mă exprim la acest subiect.
Irina
In opinia Dvs, de ce persoanele cu dizabilitati folosesc oportunitatile de a se face prezenti si vizibili in localurile care deja sunt adaptate pentru necesitatile persoanelor cu dizabilitati?
Mariana Morari
Bună ziua,

Localurile accesibile sunt localuri “normale” și obișnuite. Așa ar trebui să fie toate localurile de menire publică. Persoanele cu dizabilități sunt persoane obișnuite și deci în diferite zile au diferite necesități. Păcat că spectrul locurilor pe care le vizitează se bazează nu pe propriile necesități, ci pe nivelul de accesibilizare a orașului.
Vasile
Aveți o statistică - cîte localuri din Chișinău sunt accesibile și cîte inaccesibile?
Mariana Morari
Bună ziua,

Asociația “MOTIVAȚIE” din Moldova a elaborat o Hartă a Accesibilității pentru întreaga Republică Moldova. Ea poate fi găsită pe pagina web a Asociației www.motivatie.md

Dacă deschideți harta puteți vedea că numărul localurilor colorate în verde este foarte mic. Dacă rampele au devenit o necesitate cunoscută și mai multe instituții le-au amplasat, păi situația cu camerele de baie este mult mai tristă. Dar vă las să priviți harta și să vă creați singur impresiile.
George
În anul 2025 Chișinăul urmează să dețină titlul onorific de capitală culturală a Europei... Ce ar trebui să înterprindă autoritățile pentru al transforma într-un oraș „user friendly” pentru persoanele cu dizabilități?
Mariana Morari
Bună ziua,

Personal, consider că pentru a obține acest titlu este necesar de o colaborare calitativă între instituțiile de Stat, societatea civilă și alți actori importanți pentru a obține un oraș nu doar frumos și curat, ci și accesibil fiecăruia, conform standardelor Europene.
Marian
Probabil, ați vizitat mai multe metropole europene... Unde v-ați simțit mai bine (din punct de vedere al accesibilității) acasă sau peste hotare?
Mariana Morari
Bună ziua,

Din păcate țările membre ale Uniunii Europene sunt cu mult mai accesibile persoanelor cu dizabilități.
Ion
Ce ne puteţi spune despre accesibilitatea în oraş pentru persoanele cu dizabilităţi de vedere?
Mariana Morari
Bună ziua,

Cu părere de rău, persoanele cu dizabilități de vedere sunt practic neobservate atunci când se vorbește despre accesibilitate. Noi începem să lucrăm la acest subiect prin modificarea normativelor în construcții privitor Construcția și Reparația trotuarelor și drumurilor și la alte normative din domeniul accesibilității.

Din câte cunosc, până la moment există două semafoare sonore amplasate în regiunea Centru a capitalei și unul în regiunea Telecentru.
Radu
Buna ziua, spuneti-mi va rog de ce este legea nr.60 cu privire la persoanele cu dizabititati aplicata in chisinau, iar in raioane nimeni din functioanari nu a auzit de ea? Va multumesc
Mariana Morari
Bună ziua,

În prezent, din păcate implementarea acestei legi întâmpină dificultăți pe întregul teritoriu al Republicii Moldova. Motivul este necesitatea implicării tuturor factorilor de decizie în acest proces.
Valentin
Accesibilitatea trebuie orientata la necesitate sau este un principiu universal?
Comentati, va rog.
Mariana Morari
Bună ziua,

Accesibilitatea este un principiu universal. De mai mulți peste hotare există termenul de “design universal”. Astfel, toate clădirile sunt construite, reconstruite așa încât să permită accesul tuturor persoanelor. Moldova încă trebuie să lucreze la acest capitol.
Stefan
Persoanele cu dizabilitati sunt discriminate in procesele electorale?
Mariana Morari
Bună seara,

Din păcate, există multe cazuri de discriminare a persoanelor cu dizabilități în procesele electorale. Spre exemplu, lipsa accesului la secțiile de votare pentru persoanele utilizatoare de scaun rulant sau lipsa buletinelor de vot într-un limbaj accesibil persoanelor cu dizabilități de vedere.

În anul 2014 au fost întreprinse mai multe activități pentru a accesibiliza locurile de vot și procesul electoral pentru toate tipurile de dizabilitate. Aceste acțiuni sunt modele pozitive și arată că lucrurile pot fi schimbate în bine.
Andrea
Cum poate fi diminuat fenomenul de discriminare prin intermediul mass media?
deca.md
Mass-media formează opinia publică. Din această cauza este foarte important ca mass-media să prezinte corect mesajele sale. În acest context mass-media are responsabilitatea:

- Să folosească un limbaj corect;
- Să promoveze modelele pozitive și abilitățile persoanelor cu dizabilități;
- Să prezinte corect cazurile de încălcare a drepturilor persoanelor cu dizabilități;
Denis
Am o senzație, că în societate, atunci cînd se discută despre standarde de incluziune, deseori se operează doar cu termenii, fără a se intra prea mult în detalii...
Vă rog, să mă corectați dacă greșesc.
P.S. Ne puteti indica o adresă web unde am putea să ne familiarizăm cu ele? Mulțumesc. Și mult succes în continuare.
Mariana Morari
Bună seara,

Standardele pentru incluziune sunt foarte scurte. Șanse egale pentru fiecare. Fiecare înțelege diferit acest lucru. Standardele privind educația incluzivă le găsiți în legislația privind incluziunea persoanelor cu dizabilități și Codul Educației 2020. Standardele privind incluziunea în câmpul muncii sunt în Legea Nr. 60 și în Codul Muncii.

Astfel, nu există o pagină web unde să le găsiți pe toate împreună, dar idea principală am descris-o în prima frază.
R Mihai
Salut, cum chrezi, daca RM va deveni stat mebru a Uniuni Europene cat de mult va influienta asupra schimbarilor persoanelor cu dizabilitati in toate doameniilor referitor de discriminare, studi, integrarea in societatea, etc.
Multumesc de timpul acordat!
Mariana Morari
Bună seara,
Pentru noi, persoanele cu dizabilități este foarte importantă respectarea drepturilor și implementarea standardelor care sunt utilizate de Uniunea Europeană, deoarece aceste standarde sunt foarte calitative și prevăd șanse egale în participarea la viața socială, care include toate aspectele vieții unei persoane cu abilități depline.

Comentarii

replice