La întrebările cititorilor deca.md a răspuns Cornelia Bodorin, Doctor în psihologie

Întâlnirea online s-a încheiat.

În Republica Moldova locuiesc aproximativ 5000 de persoane cu dizabilități de auz.

Care este gradul de incluziune socială al acestor persoane? Cum comunică și cum este realizat dreptul la educație al copiilor cu deficiențe de auz? În ce măsură școala de astăzi oferă șanse egale unor astfel de copii.
Discutăm despre dizabilitatea de auz, din perspective educaționale, cu doamna Cornelia Bodorin, Doctor în psihologie, conferențiar universitar, Institutul de Medicina Urgenta

Găsiți mai jos răspunsurile la întrebări.

Important!
1.Vă invităm să adresați întrebări folosind formularul de la finalul articolului.
2.Pentru a păstra relevanța discutiei, nu vom valida întrebările care nu se referă la temele anunțate sau care constau în atacuri la persoana, precum și comentariile care nu conțin întrebări.

Vitalie Corcimari
Unde învață copiii cu dizabilități de auz? Sistemul educațional din Republica Moldova este unul incluziv pentru copiii cu dizabilități de auz?
Cornelia Bodorin
În Moldova există instituții specializate pentru dizabilitați grave de auz - Grădinița 167 pentru copii surzi și deficiențe multiple, Școala specială nr.12 pentru copiii hipoacuzici și cu surditate tardiva (Chișinău), Școala-internat specială pentru copii hipoacuzici din Hîrbovăț ș.a., unde copiii pot beneficia de asistență profesională, mai cu seamă la primele etape.
Elizaveta Rusu
Școlile de cultură generală sunt pregătite pentru a oferi o educație incluzivă a copiilor cu deficiență de auz?
Cornelia Bodorin
Ca urmare a politicilor de incluziune implementate în sistemul educaţional din Republica Moldova, în perioada 2013-2014, 3.500 de elevi cu CES studiau în 400 de instituţii generale de învăţământ; 2.920 de copii au fost instruiţi în baza Planului Educațional Personalizat (PEI). În perioada 2013-2014, 77 de elevi cu CES din 14 UTA au absolvit instituţiile generale de învăţământ (http://www.ipp.md/public/files/Proiecte/Studiu_Cara_Angela.pdf), fapt ce aceasta se datorează, atât activității desfășurate de Serviciile de Asistență Psihopedagogică în ultimii ani, cât și transferului în comunități a unor copii cu CES din instituțiile rezidențiale care s-au închis/transformat (http://ccfmoldova.org/uploads/pages/STUDIU_CCFM_ROM_web.pdf).

Copii cu deficiențe vizuale/auditive alcatuiesc circa 3-5 %, în acest context elevilor le sunt acordate toate serviciile și asistența educațională necesară.

Dacă să vorbim despre situația în afara școlilor pilot – este evidentă necesitatea prezenței cadrului didactic de sprigin, CALIFICAT în domeniu, în fiecare unitate școlară, cât și a adaptărilor tehnologice, habituale și didactice. CRAP, SAP-urile, Ministerul Educatiei, unele ONG, spre exemplu LUMOS, depun eforturi majore în solutionarea problemelor acute aparute.
Eugen M.
Este necesar ca persoana cu dizabilități de auz, în procesul comunicării cu auzitorii, să respecte anumite reguli?
Cornelia Bodorin
Regulile de comunicare sunt aceleași și pentru neauzitori și pentru cei cu auz normal. Cu exepția cănd persoana surdă nu este demutizată (nu posedă limbajul verbal). În acest caz cunoașterea limbajului semnelor (CORECTĂ !) devine o conditie și o necesitate pentru ambii interlocutori.

Limbajul semnelor poseda reguli gramaticale, semantice și morfologice și poate fi învațat on-line (http://civicportal.education/course/view.php?id=74)
Alexandra
Se poate de înlăturart/remediat surditatea?
Cornelia Bodorin
Depinde de forma, gradul şi localizarea surdității, dar cert e că depistarea timpurie, protezarea adecvată, activitatea sistematic cu surdopedagogul si logopedul minimalizează efectele surdității.
Vasile
În Republica Moldova sunt instituții de pregătire a specialiștilor în lucrul cu surziii?
Cornelia Bodorin
La momentul actual în Republica Moldova toate instituțiile superioare de învățământ cu profil pedagogic au inclus în planurile se studii, la ciclu I, disciplina Educație incluziva, în cadrul căreia se promoveaza, atăt ore practice, cât și teoretice pe toate tipurile de dizabilități, inclusiv dizabilități de auz. Periodic sunt organizate Cursuri de formare continuă în domeniul Educației Incluzive la Institutul de Științe ale Educației, Institutul de Formare Continuă și la UPS” Ion Creangă”.

Specializare in Surdopsihopedagogie nu avem, reieșind din numarul mic de solicitări. Asociația Surzilor din Republica Moldova organizeaza sistematic cursuri de instruire in Limbajul semnelor, seminare metodice în domeniu, conferințe ș.a.
Eugen
Ce instituție de învățămînt superior din Moldova pregătește interpreți în limbajul semnelor?
Cornelia Bodorin
Specializare in Surdopsihopedagogie nu avem, reieșind din numarul mic de solicitări. Totodată licențiații în domeniul Psihopedagogiei pot fi instruiți în Limbajul semnelor în cadrul cursurilor sistematice organizate de Asociația Surzilor din Republica Moldova (Cursul e-learning: http://civicportal.education/course/view.php?id=74)
Gheorghe Butnaru
Cum comunică persoanele cu dizabilități de auz care se află în detenție în instituțiile penitenciare?
Cornelia Bodorin
Membrii Asociației Surzilor din Republica Moldova sunt asigurați cu translator, la necesitate, gratis.
Maia
Cum comunică/apelează surzii cu autoritățile, serviciile de urgență în RM? Dar peste hotare?
Cornelia Bodorin
Doar un procent mic de neauzitori au lipsa totala, bilaterală, a funcției auditive (dupa datele OMS – pana la 4%). În acest caz Asociația Surzilor din Republica Moldova asigură prezența translatorului pentru toți membrii asociatiei.

Peste hotare exista aceeași procedură, în limba localnică, pentru persoanele puse la evidență.
Olga Bobeico
Ce este limbajul Macaton? Este oare el o soluție pentru incluziunea educațională a copiilor cu deficiențe educaționale?
Cornelia Bodorin
Cei ce folosesc Makaton sunt incurajati sa comunice folosind semnele, apoi gradual, în timp ce se face legătura dintre cuvânt și semn, semnele sunt înlocuite de vorbire. Semnele sunt preluate și simplificate din Limbajul semnelor (http://impreuna.arts.ro/articol.php?limba=1&id_articol=25).

De regula, Makaton se folosește în dizabilitați profunde și asociate, acolo unde alte sisteme de comunicare nu lucreaza. La etapa actuală Ministerul Educației, în colaborare cu CRAP promovează cursuri de formare inițială a specialiștilor in Makaton.
Iurie Sandu (Chișinău)
Eu vreau ca copilul meu să învețe într-o școală incluzivă! Dar cred că Ministerul Educației a pus „carul în fața cailor” - a plasat copiii cu dizabilități de auz în școlile de cultură generală, dar nu a pregătit specialiști pentru aceasta... Care este soluția?
Înțeleg că nu este o întrebare directă pentru dvs., dar noi suntem mai mulți părinți revoltați de această situație... Cui să ne plîngem cînd autoritățlle sunt „surde” la problemele surzilor?
Cornelia Bodorin
În Moldova există și instituții specializate pentru dizabilitați grave de auz - Grădinița 167 pentru copii surzi și deficiențe multiple, Școala specială nr.12 pentru copiii hipoacuzici și cu surditate tardiva (Chișinău), Școala-internat specială pentru copii hipoacuzici din Hîrbovăț ș.a., unde copiii pot beneficia de asistență profesională, mai cu seamă la primele etape.

Totodată, insist asupra sistemului educațional general pentru copii protezati și pentru copiii cu implant cohlear (preferențial-după o pregatire cu surdopedagogul).

Într-adevar, școlile din țara noastră sunt școli inclusive doar în devenire… !! Educația Incluzivă este corecta, dar acest sistem este cel mai costisitor din toate posibile…și procesul va dura mult.
Ghenadie R.
Ajutati-ne! Cum să ne ajutăm copiii surzi și hipoacuzici să aibă o educație mai bună?
Cornelia Bodorin
În dependență de gravitatea și specificul dizabilității copilul poate fi plasat în instituție specială sau generală. Activitățile logopedice, inclusive Dezvoltarea auzului fonematic, Kinetoterapia, Terapia ocupationala, Stimularea plurisenzorială sunt obligatorii!!
Alina Bradu
Exista o metodologie de predare in scoala aprobata de M.E. in clase mixte cu copii fara si cu dificiente de auz?
Cornelia Bodorin
Copiii cu dizabilități, incluși în învățământul general, învață în baza PEI – Planului Educațional Personalizat, realizat de comisia multidisciplinară. Spre exemplu, în 2014 - 2 920 de copii au fost instruiţi în baza PEI.
Georgeta Lupașcu
Dacă ați fi factorul de decizie și ați avea resursele necesare disponilile, care ar fi primele acțiuni urgente pe care le-ați realiza pentru îmbunătățirea situației persoanelor cu deficiențe de auz?
Cornelia Bodorin
Dacă aș avea sursele financiare necesare, aș asigura cu cadrul didactic de sprigin CALIFICAT!!! fiecare copil cu dizabilitate și, în plus, cu asistent personal – fiecare copil cu dizabilitate severă/multipla.
Anatol Dimitriu
Numiți, vă rog, cîteva experiențe și bune practici din exterior pe care ați dori să le vedeți implementate în RM pentru persoanele cu dizabilități de auz?
Cornelia Bodorin
Monitorizarea strictă a cauzelor și incidenței dizabilităților. Intervenția timpurie. Investiții în adaptări habituale și tehnologizarea procesului educațional. Formarea continua a specialiștilor din domeniul Psihopedagogiei.
Lilian
Care este statutul Limbajului Semnelor ]n Republica Moldova?
Cornelia Bodorin
Limbajul mimico-gestual este recunoscut drept limbaj oficial al persoanelor cu surdo-mutitate (1992). Mai mult decăt atât. Există hotărârea Nr. 333 din 14.05.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind prestarea serviciilor de comunicare prin utilizarea limbajului mimico-gestual/limbajului semnelor cu ajutorul interpretului.
Veaceslav M.
Sunt în Republica Moldova instituții științifice care se ocupă de cercetarea lingvistică a Limbajului Semnelor?
Cornelia Bodorin
Cercetarea lingvistică a limbajului semnelor se realizaează doar în cadrul cercetărilor în cadrul studiilor de doctorat, masterat și licență la instituțiile de profil preponderent pedagogic.
Nicolae Ciobanu
În Republica Moldova sunt manuale de studiere și predare a limbajului mimico-gestual?
Cornelia Bodorin
La momentul actual Asociația Surzilor din Republica Moldova inițiază (prin susținerea unor proiecte internaționale) ediția unei serii de lucrări, dedicate instruirii în limbajul mimico-gestual.

Prima ediție, “Ghid metodic pentru predarea limbajului mimico-gestual în Republica Moldova”,este preconizată pentru ultimul semestru al anului curent.
George
Care ar fi sfaturile pedagogice pentru părinții copiilor surzi?
Cornelia Bodorin
1. Depistarea cât mai timpurie a pierderilor auditive și a auzului restant (pentru a putea fi dezvoltat în continuare drept reper principal în dezvoltarea limbajului verbal).

2. Includerea cât mai timpurie în activitățile specific-recuperative: logopedie, dezvoltarea auzului fonematic, dezvoltarea plurisenzorială, kinetoterapia, terapie ocupațională.

3. Utilizarea dactilului și limbajului semnelor în învățarea limbajului verbal (comunicare totală), cât și în predarea noțiunilor/temelor noi.

4. Familiarizarea timpurie continuă cu valorile etice și morale: cunoașterea operelor artistice, filme, desene animate, cărți, pictură, etc. 5. Socializarea copiilor cu deficit de auz prin stabilirea și dezvoltarea relațiilor interpersonale.
Antonina
Cum se descurcă surzii în societate?
Cornelia Bodorin
Surzii născuți în familii de surzi sunt mai puțin frustrați, datorită faptului că surditatea nu este privită drept o sentință. Cunoașterea limbajului verbal, protezarea reușită facilitează succesele persoanelor neauzitoare în societate. Pe de altă parte, ultimii ani devine tot mai relevantă tendința societății să cunoască valorile umane/lingvistice a persoanelor cu surdo-mutitate. Acest fapt este fundamentat prin multitudinea articolelor, emisiunilor TV și radio, conferințelor naționale și internaționale la care se discută aceste probleme.

Comentarii

replice